Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Tuesday, 21/05/24
Các tiêu điểm Phenikaa năm 2021
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và gây ảnh hưởng tiêu…
Vinh danh Tập thể tiêu biểu năm 2021
VINH DANH TẬP THỂ TIÊU BIỂU NĂM 2021
Vinh danh Lãnh đạo tiêu biểu năm 2021
VINH DANH LÃNH ĐẠO TIÊU BIỂU NĂM 2021
Vinh danh Cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021
VINH DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ TIÊU BIỂU NĂM 2021
Vinh danh Người lao động tiêu biểu năm 2021 – Nhà máy Hóa chất Phenikaa, Vicostone
VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU NĂM 2021 – NHÀ MÁY HÓA CHẤT PHENIKAA,…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa