Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Monday, 15/04/24
Album ảnh 8 năm thành lập Tập đoàn
Các hoạt động chào mừng 8 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010 – 20/10/2018)
8 năm tự hào
“8 năm tự hào” Kỷ niệm 8 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010 – 20/10/2018)
Album ảnh Tất niên 2017
Tất niên Đinh Dậu 2017
Album ảnh Sơ kết 2018
Hội nghị sơ kết hoạt đông sản xuất 6 tháng đầu năm, định hướng hoạt…
Album ảnh Quốc tế Phụ nữ 8/3/2018
Quốc tế Phụ nữ 8/3/2018
Album ảnh Tân niên 2018
Tân niên Mậu Tuất 2018
8 năm tự hào
“8 năm tự hào” Kỷ niệm 8 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010 – 20/10/2018)

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa