Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Tuesday, 21/05/24
Album ảnh 7 năm thành lập Tập đoàn
Kỷ niệm 7 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010 – 20/10/2017)
Album ảnh Sơ kết 2017
Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, định hướng…
Album ảnh Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017
Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017
Album ảnh Tổng kết 2016
Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, định hướng hoạt…
Album ảnh 7 năm thành lập Tập đoàn
Kỷ niệm 7 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010 – 20/10/2017)

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa