Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 18/05/24
Album ảnh Tổng kết 2015
Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, định hướng hoạt…
Album ảnh “Tài năng Phenikaa tỏa sáng 2015”
Cuộc thi Tài năng Phenikaa tỏa sáng Chào mừng 5 năm thành lập Tập đoàn…
Album ảnh 5 năm Tập đoàn
Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010 – 20/10/2015)  
Album ảnh “Tháng mỉm cười” 2014
Tháng mỉm cười 2014  
Album ảnh 4 năm thành lập Tập đoàn
Kỷ niệm 4 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010 – 20/10/2014)
Album ảnh Quốc tế Phụ nữ 8/3/2014
Chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2014
Album ảnh Tổng kết 2013
Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, định hướng sản…
Album ảnh Tân niên 2010
Tân niên Canh Dần 2010
1 2

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa