Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 18/05/24

VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU NĂM 2021                                                                                                                                                KHỐI CƠ QUAN PHENIKAA, NHÀ MÁY PHENIKAA, NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ THÔNG MINH PHENIKAA

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa