Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Monday, 25/09/23
Hệ sinh thái Chăm sóc sức khỏe của Phenikaa
Sở hữu thế mạnh về nền tảng đào tạo nguồn nhân lực Y – Dược…
HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI CÁC BỆNH VIỆN UY TÍN, HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHENIKAA
Hiện thực hóa tầm nhìn trở thành Tập đoàn hạnh phúc với khát vọng góp…
Kí kết hợp tác giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội với Trường Đại học Phenikaa và Bệnh viện Đại học Phenikaa
Ngày 09/08/2023, tại trường Đại học Phenikaa diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa…
Kí kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Nhi Trung ương với Trường Đại học Phenikaa và Bệnh viện Đại học Phenikaa
Ngày 11/09/2023, tại Trường Đại học Phenikaa đã diễn ra lễ kí kết hợp tác…
HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI CÁC BỆNH VIỆN UY TÍN, HOÀN THIỆN HỆ SINH THÁI CHĂM SÓC SỨC KHỎE PHENIKAA
Hiện thực hóa tầm nhìn trở thành Tập đoàn hạnh phúc với khát vọng góp phần đem đến cuộc sống…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa