Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Monday, 24/06/24

Chủ động, thích ứng với sự thay đổi trong công tác đào tạo nguồn nhân lực

Đào tạo nguồn nhân lực là một hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức. Trong hành trình xây dựng và phát triển của mình, Phenikaa luôn chú trọng đầu tư cho đào tạo, với mục tiêu sở hữu một nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với những thay đổi của môi trường sản xuất kinh doanh và đáp ứng thực hiện được những mục tiêu chiến lược của Tập đoàn.

Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là hoạt động quan trọng, có vai trò và ý nghĩa to lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức. Mục đích cuối cùng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chính là sử dụng tối ưu nguồn nhân lực hiện có thông qua việc giúp cho người lao động (NLĐ) hiểu hơn về công việc, giúp họ nắm vững chuyên môn nghiệp vụ tại vị trí mình đảm nhận, thực hiện được chức năng của mình một cách tự giác với thái độ làm việc tốt hơn trước, đồng thời tăng sự thích ứng của NLĐ với công việc trong tương lai.

Hệ sinh thái Phenikaa được xây dựng dựa trên nền tảng Con người – Hệ thống – Công nghệ, trong đó con người là yếu tố quyết định, là nguồn sức mạnh để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra và chinh phục những tầm cao mới. Vì vậy, Phenikaa luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, chú trọng tạo dựng môi trường tốt nhất để người lao động phát triển và thích ứng với điều kiện của tổ chức.

Tập đoàn đã và đang triển khai các chương trình đào tạo có tính định hướng về tư duy và ứng dụng cao, giúp người lao động áp dụng trực tiếp kiến thức được học vào công việc hàng ngày, trên các hình thức đào tạo đa dạng như đào tạo trong công việc, đào tạo trên lớp, đào tạo online, … Tập đoàn cũng khuyến khích và tạo điều kiện để CBCNV tự đề xuất các khóa đào tạo theo nhu cầu công việc và mong muốn của bản thân. Tư duy phát triển, kĩ năng được rèn luyện, năng suất và hiệu quả công việc được nâng cao sẽ là điều kiện thuận lợi để CBCNV đạt được mục tiêu trong lộ trình thăng tiến của mình.

Thách thức trong bối cảnh mới

Những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của công nghệ cùng tác động cộng hưởng của đại dịch COVID-19 làm thay đổi về cơ bản cách thức tương tác và làm việc, do đó, dẫn đến những biến đổi mạnh mẽ trong mô hình đào tạo nguồn nhân lực. Đây chính là những thách thức mà đào tạo truyền thống sẽ phải đối mặt để thích ứng với thị trường lao động rất “mới” và “khác” trong tương lai gần:

Xu hướng chuyển dịch của hoạt động đào tạo

Công tác đào tạo trong doanh nghiệp hiện nay đang chuyển dịch theo hướng từ Training (đào tạo, huấn luyện) sang Learning & Development (học hỏi và phát triển), nghĩa là chuyển từ chiến lược chú trọng từ đào tạo, huấn luyện (training) sang chú trọng vào việc học tập (learning) thường xuyên liên tục của người lao động. Công tác đào tạo của doanh nghiệp trong quá khứ thường mang tính một chiều, người học chủ yếu tham gia vào các chương trình được xây dựng sẵn cho số đông. Theo yêu cầu của xu hướng giáo dục hiện đại, mỗi người lao động đều phải rèn luyện cho mình năng lực học tập, khả năng tự học và tinh thần sẵn sàng học tập mọi lúc mọi nơi.

Đào tạo trực tuyến là xu thế của tương lai

Đào tạo trực tuyến đang dần khẳng định vai trò của mình với nền tảng là sự phát triển thần tốc của CNTT và những ưu điểm nổi trội so với các hình thức đào tạo truyền thống. Báo cáo khảo sát thực trạng và xu hướng đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp trong thời kì chuyển đổi số năm 2021 của Navigos đã chỉ ra rằng trong vòng 5 năm tới, xu hướng đào tạo sẽ chuyển dịch dần sang đào tạo trực tuyến. Vì vậy, hoàn thiện và ứng dụng hệ thống đào tạo trực tuyến tạo cơ hội học tập cho NLĐ, đáp ứng nhu cầu học tập mọi nơi mọi lúc là một trong các nhiệm vụ của bộ phận nhân sự trong năm 2022.

Nhu cầu xây dựng văn hóa học tập hiệu quả

Theo báo cáo khảo sát sự hài lòng của NLĐ Tập đoàn 2021, top 5 mục tiêu định hướng nghề nghiệp cho thấy NLĐ luôn tìm kiếm cơ hội được đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Do đó, việc xây dựng và phát triển văn hóa học tập là một trong những ưu tiên trong chương trình phát triển nhân sự tại Phenikaa. Đây cũng chính là thách thức cho bộ phận nhân sự trong việc tạo cơ hội học tập, xây dựng môi trường học tập, khuyến khích nhu cầu học hỏi và nâng cao năng lực học tập cho cho tất cả NLĐ.

Chủ động linh hoạt, thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi

Nhận thức được cơ hội, thách thức, thấu hiểu định hướng của tổ chức, bên cạnh các chương trình đào tạo theo kế hoạch dựa trên nhu cầu và mục tiêu và chiến lược kinh doanh, phát triển văn hóa học hỏi hiệu quả trong Tập đoàn là nội dung trọng yếu trong định hướng đào tạo phát triển trong các năm tiếp theo.

Với mục tiêu trên, trong 2 năm gần đây, Phenikaa ưu tiên các hoạt động đào tạo trực tuyến để đảm bảo đào tạo không bị ngưng trệ do dịch bệnh. Từ năm 2020, Ban Nhân lực chủ trì “Hệ thống Đào tạo trực tuyến” (Phenikaa E-learning System) nhằm tạo điều kiện tiếp cận các chương trình/tài liệu đào tạo cho CBCNV, góp phần xây dựng, duy trì văn hóa học tập. Với hệ thống này, tất cả CBCNV Tập đoàn đều có thể chủ động học tập linh hoạt theo thời gian biểu của mình… Trong bối cảnh các đợt giãn cách diễn ra liên tục, Phenikaa E-learning System là công cụ hữu ích giúp tất cả CBCNV Tập đoàn có thể học tập, nâng cao kiến thức kể cả khi nghỉ giãn cách ở nhà. Cùng với đó, việc ứng dụng các phần mềm/công cụ hỗ trợ đào tạo trực tuyến như Zoom, Google meet,…giúp hoạt động đào tạo của Phenikaa diễn ra gần sát theo kế hoạch đã xây dựng, Trong năm 2021, riêng tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, 50% chương trình được thực hiện bằng hình thức trực tuyến với 918.5h đào tạo, 2.202 lượt học viên.

Phenikaa E-learning System – công cụ học tập hiệu quả và linh hoạt của CBCNV Tập đoàn

Bên cạnh đó, NLĐ được khuyến khích chủ động nâng cao năng lực bản thân thông qua tự đào tạo và tham gia các khóa đào tạo sẵn có, trang bị cho mình kĩ năng tư duy phản biện, khả năng tự học, linh hoạt, đổi mới trong mọi hoạt động và sẵn sàng sẻ chia, từ đó đáp ứng yêu cầu đặt ra của Tập đoàn, nắm bắt cơ hội cho bản thân. Đây là hành trang vững vàng nhất để NLĐ đón nhận và thích ứng với mọi thay đổi.

Kết quả hoạt động đào tạo năm 2021

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch đào tạo vẫn được thực hiện đầy đủ với các khóa học đa dạng như đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kĩ năng mềm bao gồm các nhóm năng lực cốt lõi, năng lực thực hành, năng lực quản lí…cho các nhóm nhân sự nhờ ứng dụng hệ thống E-learning và các ứng dụng đào tạo trực tuyến. Hàng loạt các chương trình đào tạo được triển khai trong năm, trong đó nổi bật là các chương trình đào tạo kĩ năng cho NLĐ như:

  • Các khóa học dành cho CBCNV: Bí quyết quản lí thời gian, Kĩ năng tư duy sáng tạo, Kĩ năng giao tiếp nơi công sở, Kĩ năng viết email chuyên nghiệp, Kĩ năng làm việc từ xa hiệu quả, Kĩ năng quản trị cảm xúc…
  • Các khóa học dành cho Lãnh đạo, CBQL: Lãnh đạo kỉ nguyên 4.0, Chuyển hóa cuộc sống và doanh nghiệp, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Các dự án đào tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp gắn kết người lao động và góp phần vào sự phát triển của Phenikaa, đồng thời phát huy văn hóa học tập và tạo nên bản sắc riêng Tập đoàn.

Trong tâm dịch, kể cả vào thời điểm bùng phát dịch lần 3, 100% các khóa học bắt buộc hàng năm như Phổ biến nội quy lao động, Nhắc lại hệ thống trách nhiệm xã hội SA8000, An toàn lao động…vẫn được triển khai. Thông qua hệ thống E-learning và các ứng dụng đào tạo trực tuyến, 100% NLĐ Phenikaa tham gia và hoàn thành khóa đào tạo thuận lợi, dễ dàng. Cũng trong thời gian này, NLĐ tận dụng được các khoảng thời gian nhàn rỗi để bù đắp kiến thức cho bản thân, rèn luyện tinh thần tự học.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA là một trong những chương trình trọng tâm được tiếp tục duy trì trong năm 2021 và được triển khai linh hoạt theo phương thức trực tuyến. Đây là một trong những khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự kế cận phù hợp với giai đoạn chuyển đổi của Tập đoàn, bắt kịp xu thế thế giới. Các khóa đào tạo nội bộ được các đơn vị quan tâm tổ chức, tập trung tại các khối kĩ thuật, chất lượng, R&D… nhằm hoàn thiện kiến thức về thiết bị dây chuyền và thí nghiệm, giúp bổ trợ và nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho các CBCNV đáp ứng chuẩn năng lực theo yêu cầu của đơn vị, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đồng thời, Phenikaa luôn triển khai song song các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo định hướng cho nhân viên mới về tổng quan Tập đoàn, công nghệ sản xuất đá nhân tạo; được trang bị các nội dung về an toàn vệ sinh lao động… Dù bằng hình thức đào tạo trực tiếp, trực tuyến hay kết hợp cả hai, thông qua hoạt động đào tạo này, nhân viên mới được trang bị những thông tin hữu ích, hiểu hơn về văn hóa và các quy định của Tập đoàn, góp phần tạo dựng mối quan hệ bền vững giữa NLĐ với Tập đoàn.

Định hướng năm 2022

Đối mặt với diễn biến hết sức phức tạp và khó dự báo của đại dịch Covid 19, Phenikaa vẫn không ngừng nỗ lực đưa ra các giải pháp kịp thời để duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động đào tạo nguồn nhân lực.

Song song với tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo theo kế hoạch dựa trên nhu cầu và mục tiêu và chiến lược kinh doanh, định hướng quan trọng của công tác đào tạo trong những năm tiếp theo của Tập đoàn chính là phát triển văn hóa học hỏi hiệu quả (xây dựng môi trường học tập, tạo cơ hội học tập và trang bị kĩ năng học hỏi cho mỗi cá nhân), cụ thể:

  • Về hệ thống: Tiếp tục phát triển hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp mang tầm quốc tế, luôn đáp ứng yêu cầu kế thừa và phát triển, trong đó một trong các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phát triển và ứng dụng rộng rãi hệ thống E-learning vào công tác đào tạo.
  • Phát triển văn hóa học tập: Phenikaa nỗ lực tạo điều kiện và cơ hội học tập cho tất cả CBCNV, trao cho NLĐ những kiến thức, kĩ năng phù hợp, giúp NLĐ có thêm lợi thế nghề nghiệp, xóa bỏ những lỗ hổng năng lực để có thể đạt được mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. Đồng thời Tập đoàn xây dựng môi trường học tập khuyến khích đổi mới sáng tạo, tư duy phản biện và chấp nhận rủi ro.
  • Tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo trọng điểm: Thế giới ngày nay liên tục biến đổi, đồng thời tiềm tàng nhiều nguy cơ khó đoán định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, năm 2022 Phenikaa định hướng phát triển thêm nhóm kĩ năng thích ứng cho CBCNV, như kĩ năng quản trị sự thay đổi, kĩ năng học hỏi phát triển,… để NLĐ đáp ứng hiệu quả và linh hoạt với những biến động, giúp Phenikaa giữ vững ổn định, tiến xa hơn trên hành trình đổi mới và phát triển.

Trong bối cảnh COVID-19 vẫn duy trì trạng thái “báo động đỏ” với nhiều thay đổi phức tạp, Phenikaa sẽ luôn nỗ lực hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phát huy tối đa khả năng của NLD, đáp ứng mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, bản lĩnh và có khả năng thích ứng cao với mọi thay đổi.

Facebook Comments Box

Có thể bạn quan tâm

Công đoàn Tập đoàn Phenikaa trao tặng tiền ủng hộ hơn 180 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Quang Huy – Nhà máy Hóa Chất Phenikaa
  Chiều nay, ngày 9/5/2023, ông Nguyễn Ngọc Vinh – Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn, Chị Hà Thu Hường…
Cuốn sách anh/chị yêu thích hoặc làm thay đổi nhận thức của anh/chị là cuốn sách nào?
Mỗi cuốn sách lại mở ra một trang mới với những điều kì diệu của cuộc sống. Dưới đây là…
Cô Nguyễn Thu Biên – Người dẫn đường truyền cảm hứng
Cô Nguyễn Thu Biên – Phó Giám đốc Phenikaa School, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phenikaa là nữ lãnh đạo…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa