Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 20/04/24
Chủ động, thích ứng với sự thay đổi trong công tác đào tạo nguồn nhân lực
Đào tạo nguồn nhân lực là một hoạt động quan trọng góp phần đảm bảo…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa