Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24
Công ty CP PHX Smart School hợp tác cùng công ty TNHH Đầu tư M&H triển khai số hóa xe buýt trường học
Hà Nội, ngày 30/08/2021, Công ty Cổ phần PHX Smart School (thành viên của Tập…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa