Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 13/04/24
Topic 20. Đánh số thứ tự nâng cao (tự động tăng giảm khi thêm hoặc xóa dòng) trong excel
Bình thường, để đánh số thứ tự cột trong một bảng dữ liệu Excel, đa…
Topic 7: Trực quan hoá số liệu bằng biểu đồ trong Excel
Hôm nay, Office A2Z! sẽ hướng dẫn các anh/chị trực quan hóa số liệu bằng…
Lesson 3: Supporting your idea
1. Take a look at (phrase): xin chú ý 2. Highlight (v): nhấn mạnh 3.…
Giới thiệu khóa học viết mail chuyên nghiệp
Khóa học được xây dựng với mục tiêu giúp học viên hiểu được lý do…
Chủ động học hỏi để thành công
Gặp gỡ chị Đào Thị Bích Thủy – Nhân viên Phòng Kinh doanh – Vật…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa