Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24
Tập đoàn Phenikaa triển khai nhiều hoạt động phòng chống COVID-19
Là một Tập đoàn kinh doanh có ý thức, Phenikaa đã tích cực triển khai…
Tập đoàn Phenikaa trao 500 triệu đồng hỗ trợ huyện Ý Yên, Nam Định phòng chống COVID-19
Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình dịch bệnh có nhiều diễn…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa