Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 04/06/23
[Phenikaa School] Career Worskshop Đối thoại nghề nghiệp: Lựa chọn ngành nghề – Quyết định tương lai
Hướng nghiệp không đơn giản là chọn trường, chọn ngành, chọn nghề mà còn là…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa