Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 13/04/24
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY PHENIKAA HUẾ THỨ II, NHIỆM KÌ 2023 – 2028
Chiều nay, ngày 31/3/2023, Công đoàn cơ sở công ty Phenikaa Huế đã tổ chức…
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng phát triển
Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa