Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 20/04/24
Thành viên Phenikaa Huế được trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”
Ngày 10/11, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa