Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 21/04/24
Nhựa Polyester không no – Sáng chế khoa học của Tập đoàn Phenikaa
Với nguồn lực nội bộ, Tập đoàn Phenika đã nghiên cứu phát triển thành công…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa