Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 20/04/24
Phenikaa – Những bước đi vững chắc trong lĩnh vực công nghiệp
Thành lập ngày 20/10/2010, từ một Tập đoàn chuyên sản xuất kinh doanh trong lĩnh…
Chất Trí, chất Thơ trong những người làm Kỹ thuật Phenikaa Huế
Tháng 5, Hà Nội vào hạ. Những cơn gió mùa hè bỗng làm tôi nhớ…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa