Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24
Nhà máy Điện tử Thông minh Phenikaa: Khi “ánh sáng” là trái tim
Nhà máy Điện tử thông minh Phenikaa là nhà máy thông minh đầu tiên của…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa