Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 20/04/24
Trưng dụng ký túc xá trường Đại học Phenikaa làm cơ sở thu dung
Thực hiện chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội về việc trưng dụng ký…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa