Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 20/04/24
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC Ở VIỆT NAM” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA
Những năm gần đây, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc phát…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa