Liên hệ:
024 33 685 980 | Máy lẻ 223
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Monday, 27/03/23
Khai mạc Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN tại Trường Đại học Phenikaa
Sáng ngày 02/12/2019, Lễ khai mạc Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN chính…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa