Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Wednesday, 19/06/24
Sinh viên Phenikaa học tập thực tế để trải nghiệm
Với phương châm đào tạo “thực học – thực hành – thực nghiệp”, Trường Đại…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa