Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 21/04/24
Trường Đại học Phenikaa hỗ trợ học phí cho sinh viên, học viên do ảnh hưởng của dịch COVID-19
Thấu hiểu được những khó khăn của phụ huynh và sinh viên trước tình hình…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa