Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 20/04/24
Thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam
Quốc tế hóa giáo dục đại học (GDĐH) đóng vai trò quan trọng trong việc…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa