Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24
Trường ĐH Phenikaa ra mắt khoa Du lịch
Chiều 24/9, Trường Đại học Phenikaa tổ chức ra mắt khoa Du lịch và ký…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa