Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 21/04/24
Nhận biết thực phẩm biến đổi gen qua các dấu hiệu nào?
Ngày càng có nhiều thực phẩm biến đổi gen được bán trên thị trường. Tuy…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa