Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24
Phenikaa MaaS cùng TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng “luồng xanh giao thông”
Nhằm đảm bảo sự lưu thông ổn định của hàng hóa, dịch vụ tại các…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa