Liên hệ:
024 33 685 980 | Máy lẻ 223
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 28/01/23

Phenikaa MaaS được chứng nhận là Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ

Mới đây, Công ty Cổ phần Công nghệ Phenikaa MaaS (PHENIKAA MAAS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY) đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Minh chứng nhận là Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ.

Theo giấy chứng nhận, Phenikaa MaaS có 3 sản phẩm hình thành từ hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, đó là:

1. BusMap Platform: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 10220/2020/QTG ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phần mềm quản lý xe: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giá số 5916/2021/QTG ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5917/2021/QTG ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Cục | Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. AI Platform phân tích FaceID cho Camera Enter: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5917/2021/QTG ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Cục | Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành lập ngày 20/10/2010, từ một Tập đoàn chuyên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu sinh thái, Phenikaa hiện là một Tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 30 đơn vị thành viên trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực cốt lõi: Công nghệ, công nghiệp, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đó. Sản phầm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học công nghệ là những sản phầm hữu hình hoặc vô hình, do tính đặc biệt của sản phầm trong lĩnh vực kinh doanh này nên việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có những sự khác biệt và những điều kiện riêng tất yếu.

Facebook Comments Box

Có thể bạn quan tâm

Phenikaa MaaS hợp tác cùng VinBus trong dự án phát triển xây dựng hệ thống xe điện
Trong năm vừa qua, công ty Cổ phần Công nghệ Phenikaa MaaS và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải…
Trường Đại học Phenikaa và Phenikaa-X, Viettel Networks và Qualcomm hợp tác chiến lược xây dựng tiểu đô thị đại học thông minh đầu tiên tại Việt Nam
Ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội, được sự uỷ quyền của Trường đại học Phenikaa, CTCP Phenikaa-X…
Ứng dụng tìm đường đi bằng tàu điện trên cao tại Hà Nội (vnexpress)
BusMap đưa ra các gợi ý tuyến đường để người dùng lựa chọn lộ trình phù hợp. Để sử dụng,…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa