Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Thursday, 23/05/24

Phenikaa MaaS được chứng nhận là Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ

Mới đây, Công ty Cổ phần Công nghệ Phenikaa MaaS (PHENIKAA MAAS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY) đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Minh chứng nhận là Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ.

Theo giấy chứng nhận, Phenikaa MaaS có 3 sản phẩm hình thành từ hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, đó là:

1. BusMap Platform: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 10220/2020/QTG ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phần mềm quản lý xe: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giá số 5916/2021/QTG ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5917/2021/QTG ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Cục | Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. AI Platform phân tích FaceID cho Camera Enter: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 5917/2021/QTG ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Cục | Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành lập ngày 20/10/2010, từ một Tập đoàn chuyên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu sinh thái, Phenikaa hiện là một Tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 30 đơn vị thành viên trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực cốt lõi: Công nghệ, công nghiệp, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Doanh nghiệp khoa học công nghệ là doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và cả hoạt động sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đó. Sản phầm kinh doanh của doanh nghiệp khoa học công nghệ là những sản phầm hữu hình hoặc vô hình, do tính đặc biệt của sản phầm trong lĩnh vực kinh doanh này nên việc thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ có những sự khác biệt và những điều kiện riêng tất yếu.

Facebook Comments Box

Có thể bạn quan tâm

PHENIKAA MAAS KÍ KẾT HỢP TÁC VỚI AIR CITY
Ngày 28/4, lễ kí kết hợp tác chiến lược giữa Phenikaa MaaS và AirCity về ứng dụng công nghệ camera…
SO SÁNH ĐIỆN TOÁN BIÊN (EDGE COMPUTING) ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (CLOUD COMPUTING)
Điện toán biên là việc xử lý dữ liệu trên các thiết bị gần người dùng nhằm giảm thiểu thời…
Chính thức ra mắt ứng dụng tra cứu phương tiện công cộng VinBus
Ứng dụng “VinBus – Tìm buýt dễ dàng” được VinBus hợp tác với Phenikaa MaaS phát triển chính thức ra…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa