Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Tuesday, 18/06/24
PGS.TS. Phạm Thành Huy đưa tư duy khoa học vào quản lý
Có hơn 70 công trình công bố quốc tế, nhà khoa học 47 tuổi muốn…
1 2

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa