Liên hệ:
024 33 685 980 | Máy lẻ 223
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 29/01/23

VINH DANH NGƯỜI LAO ĐỘNG TIÊU BIỂU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

KHỐI CƠ QUAN TẬP ĐOÀN, NHÀ MÁY PHENIKAA

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa