Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 10/06/23

Triển khai chương trình đào tạo “Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Phenikaa”

Trải qua 11 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Phenikaa đã có những bước phát triển bền vững và hiệu quả, từng bước trở thành Tâp đoàn công nghệ – công nghiệp hàng đầu, khẳng định vị thế tại các thị trường trong nước và quốc tế. Kết quả này được vun đắp từ nền tảng văn hóa kinh doanh có ý thức luôn vì lợi ích hài hòa của tất cả các bên liên quan, trong đó nguyên tắc ứng xử của mỗi người lao động được xem là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên nét văn hóa của chúng ta. Với ý nghĩa đó, Tập đoàn Phenikaa chính thức phát hành Bộ Quy tắc ứng xử Phenikaa được cập nhật, chỉnh sửa mới năm 2021 nhằm xây dựng những chuẩn mực ứng xử chung trong các hoạt động và các mối quan hệ của Tập đoàn.

Bộ quy tắc ứng xử cung cấp những hướng dẫn, những nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử trong các hoạt động và các mối quan hệ của Tập đoàn, đề cập đến những nguyên tắc hành xử chung, cũng như những chỉ dẫn về cách thức thực hiện những nguyên tắc đó.

Tháng 04/2022, Ban Nhân lực triển khai chương trình đào online nội dung “Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Phenikaa” tới toàn bộ CBCNV trên hệ thống đào tạo trực tuyền Phenikaa E-learning. NLĐ các đơn vị thực hiện nội dung đào tạo theo thông báo hướng dẫn của các bộ phận nhân sự phụ trách theo kế hoạch chung.

Việc tham gia học tập, thấu hiểu, thực hiện nghiêm túc và lan tỏa Bộ quy tắc ứng xử là TRÁCH NHIỆM của tất cả các thành viên của Phenikaa, vì vậy đây là chương trình đào tạo bắt buộc trong năm 2022. Học, thấu hiểu và lan tỏa Bộ QTUX là cách người Phenikaa nâng cao giá trị bản thân, góp phần khẳng định 1 thương hiệu uy tín, một doanh nghiệp luôn “hiện thực hóa mọi cam kết” và không ngừng nỗ lực sáng tạo những giá trị tốt đẹp cho tất cả các bên liên quan.

Facebook Comments Box

Có thể bạn quan tâm

Tổng duyệt cho Lễ phát động phong trào “CẢ NƯỚC THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐẨY MẠNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI GIAI ĐOẠN 2023-2030”
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh và CT HĐQT Tập đoàn Phenikaa PGS. TS Hồ…
Đổi mới giảng dạy ngành Kỹ thuật Ô tô của Trường Đại học Phenikaa
Khoa Kỹ thuật Ôtô và Năng lượng của Phenikaa được giảng dạy theo xu thế 4.0 và toàn cầu hóa,…
[Lễ Tổng Kết năm học 2022-2023] Lễ trưởng thành đầy cảm xúc của Phenikers khối 5 và 9
🎓 Những khoảnh khắc ấn tượng trong Lễ Trưởng Thành của Phenikers khối 5 và khối 9 🎓 ▫️ Ngày…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa