Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Wednesday, 29/11/23

Triển khai chương trình đào tạo “Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Phenikaa”

Trải qua 11 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Phenikaa đã có những bước phát triển bền vững và hiệu quả, từng bước trở thành Tâp đoàn công nghệ – công nghiệp hàng đầu, khẳng định vị thế tại các thị trường trong nước và quốc tế. Kết quả này được vun đắp từ nền tảng văn hóa kinh doanh có ý thức luôn vì lợi ích hài hòa của tất cả các bên liên quan, trong đó nguyên tắc ứng xử của mỗi người lao động được xem là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên nét văn hóa của chúng ta. Với ý nghĩa đó, Tập đoàn Phenikaa chính thức phát hành Bộ Quy tắc ứng xử Phenikaa được cập nhật, chỉnh sửa mới năm 2021 nhằm xây dựng những chuẩn mực ứng xử chung trong các hoạt động và các mối quan hệ của Tập đoàn.

Bộ quy tắc ứng xử cung cấp những hướng dẫn, những nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử trong các hoạt động và các mối quan hệ của Tập đoàn, đề cập đến những nguyên tắc hành xử chung, cũng như những chỉ dẫn về cách thức thực hiện những nguyên tắc đó.

Tháng 04/2022, Ban Nhân lực triển khai chương trình đào online nội dung “Bộ quy tắc ứng xử của Tập đoàn Phenikaa” tới toàn bộ CBCNV trên hệ thống đào tạo trực tuyền Phenikaa E-learning. NLĐ các đơn vị thực hiện nội dung đào tạo theo thông báo hướng dẫn của các bộ phận nhân sự phụ trách theo kế hoạch chung.

Việc tham gia học tập, thấu hiểu, thực hiện nghiêm túc và lan tỏa Bộ quy tắc ứng xử là TRÁCH NHIỆM của tất cả các thành viên của Phenikaa, vì vậy đây là chương trình đào tạo bắt buộc trong năm 2022. Học, thấu hiểu và lan tỏa Bộ QTUX là cách người Phenikaa nâng cao giá trị bản thân, góp phần khẳng định 1 thương hiệu uy tín, một doanh nghiệp luôn “hiện thực hóa mọi cam kết” và không ngừng nỗ lực sáng tạo những giá trị tốt đẹp cho tất cả các bên liên quan.

Facebook Comments Box

Có thể bạn quan tâm

PHENIKAA TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP CỨU CƠ BẢN 48 GIỜ CHO CÁC BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG VÀ KTV BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC PHENIKAA
Thực hiện kế hoạch đào tạo cấp cứu cơ bản 48 giờ cho nhân viên y tế, ngày 26/11/2023, Phenikaa…
NĂM 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHNEIKAA CÓ 10 NHÀ GIÁO/NHÀ KHOA HỌC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ
Theo QĐ số 80/QĐ-HĐGSNN kí ngày 20/11/2023, Quyết định Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo…
Chương trình KHÁM VÀ CHẨN ĐOÁN RĂNG MIỆNG MIỄN PHÍ DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN PHENIKAA VÀ NGƯỜI THÂN
 Thời gian: 27 – 30/11 và 04 – 07/12/2023 Địa điểm: Nhà máy Led Lighting Cuối năm là lúc ai…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa