Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Thursday, 23/05/24

2020 là điểm khởi đầu cho một thập kỷ mới với tinh thần “Thích ứng nhanh, chuyển đổi kịp thời” trên tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh phát triển rất nhanh của công nghệ.

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa