Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Wednesday, 19/06/24

“Chuyển đổi nhanh, cạnh tranh chủ động” là phương châm hành động chủ đạo của Tập đoàn trong thời gian tới để phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số.

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa