Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24
Tập đoàn Phenikaa ủng hộ 3 tỉ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hà Nội
Ngày 11/10 vừa qua, nhân dịp Tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa