Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 20/04/24
Tập đoàn Phenikaa bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thạch Thất
Tập đoàn Phenikaa bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho bà Khuất Thị Hiền…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa