Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Thursday, 23/05/24
Trường Đại học Phenikaa nâng cao chất lượng học tập của SINH VIÊN với những thiết bị công nghệ ĐỘC ĐÁO
Trường Đại học Phenikaa được đầu tư xây dựng theo chuẩn quốc tế gồm cơ…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa