Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 21/04/24
Đại học đưa Robot khử khuẩn lên hỗ trợ tâm dịch Bắc Giang
Ngày 2/6, Robot khử khuẩn Phenikaa-X đã có mặt tại tâm dịch Bắc Giang nhằm…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa