Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Monday, 15/04/24
Topic 8: Chuyển chữ thường – in hoa trong word, excel
Có lẽ anh chị đã không ít lần gặp khó khăn khi muốn chuyển chữ…
Topic 7: Trực quan hoá số liệu bằng biểu đồ trong Excel
Hôm nay, Office A2Z! sẽ hướng dẫn các anh/chị trực quan hóa số liệu bằng…
Topic 4: Tách – Gộp dữ liệu đơn giản trong excel
Trong công việc, Anh/chị đã từng phải gộp nội dung trong 2 hoặc 3 cột…
8 lỗi thường gặp trong ô tính excel (Phần 2)
 Thân gửi: Anh/chị Cán bộ Công nhân viên – Tập đoàn Phenikaa  Tiếp theo phần…
8 lỗi thường gặp trong ô tính excel (Phần 1)
Thân gửi: Anh/chị Cán bộ Công nhân viên – Tập đoàn Phenikaa   Khi làm…
Lập kế hoạch làm việc
 Thân gửi: Anh/chị Cán bộ Công nhân viên – Tập đoàn Phenikaa   Năm mới…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa