Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 21/04/24
Những hình ảnh của Trường ĐH Phenikaa tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên
Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên diễn ra trong hai…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa