Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 21/04/24
“Phải lòng” Kỹ thuật Hóa học, chọn ngay trường Đại học Phenikaa để “trung hòa”
Trước những nhu cầu cấp thiết về đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao,…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa