Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 20/04/24
Lesson 3: Supporting your idea
1. Take a look at (phrase): xin chú ý 2. Highlight (v): nhấn mạnh 3.…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa