Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 20/04/24
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CÔNG TY PHENIKAA HUẾ THỨ II, NHIỆM KÌ 2023 – 2028
Chiều nay, ngày 31/3/2023, Công đoàn cơ sở công ty Phenikaa Huế đã tổ chức…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa