Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 13/07/24
Phenikaa MaaS ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giám sát hành trình phương tiện vận tải hành khách
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải hành khách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa