Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24
Công đoàn Tập đoàn Phenikaa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 12/6/2020, Tập đoàn Phenikaa long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Tập đoàn…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa