Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Tuesday, 28/05/24
Cùng đổi khung ảnh đại diện Facebook – Chào mừng Kỉ niệm 13 năm thành lập Tập đoàn Phenikaa (2010 – 2023)
Chào mừng 13 năm thành lập Tập đoàn Phenikaa, các thành viên của Đại gia…
CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 13 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN PHENIKAA
“Chủ động thích ứng, đổi mới để phát triển” là thông điệp Phenikaa muốn lan…
CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 13 NĂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN PHENIKAA
“Chủ động thích ứng, đổi mới để phát triển” là thông điệp Phenikaa muốn lan tỏa nhân kỉ niệm 13…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa