Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24
Lễ kết nạp Đảng viên
Lễ kết nạp Đảng viên năm 2020  
Trao quà học sinh giỏi
Lễ tuyên dương học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2019 – 2020
Sinh viên thực tập tại Tập đoàn
Sinh viên thực tập tại Tập đoàn Phenikaa năm 2020
Khám sức khỏe định kỳ
Khám sức khỏe định kỳ năm 2020  
Khám sức khỏe định kỳ
Khám sức khỏe định kỳ năm 2020  

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa