Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Tuesday, 18/06/24
Album ảnh Rung chuông vàng 2016
Cuộc thi Rung chuông vàng 2016 Chào mừng 6 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010…
Album ảnh Giải bóng đá Phenikaa Cup 2016
Giải bóng đá Phenikaa Cup 2016 Chào mừng 6 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010…
Album ảnh Tài năng Phenikaa tỏa sáng 2016
Tài năng Phenikaa tỏa sáng 2016 Chào mừng kỷ niệm 6 năm thành lập Tập…
Album ảnh Hội thao 6 năm Tập đoàn
Hội thao chào mừng 6 năm thành lập Tập đoàn (20/10/2010 – 20/10/2016)
1 2

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa