Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Sunday, 04/06/23

Robot tự hành Phenikaa hoạt động trong khu vực cách ly, hỗ trợ phòng chống dịch Covid

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa