Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24

Sản xuất hơn 12.000 lít nước rửa tay khô cho cộng đồng phòng chống Covid-19

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa