Ngành học tiềm năng 

Trong hành trình tìm kiếm giải pháp y tế tiên tiến, ngành Kỹ thuật Y sinh trở thành xu hướng mới của sự kết hợp giữa hai lĩnh vực Điện – Điện tử và Y học. Sự kết hợp giữa công nghệ của kỹ thuật điện tử với y học đã tạo ra những bước tiến vượt bậc trong chăm sóc sức khỏe, từ việc phát triển các công nghệ hình ảnh y khoa đến việc tạo ra các thiết bị y tế thông minh, hệ thống giám sát sức khỏe.

Trong thực tế, ngành Kỹ thuật Y sinh đã tạo nên những đột phá đáng kể và ứng dụng cao trong lĩnh vực y tế như: Robot y học, Thiết bị nhân tạo thay thế các bộ phận của con người, In 3D bằng vật liệu sinh học hay Công nghệ chỉnh sửa gen.