Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 18/05/24

Lesson 2: Introducing your topic

1. Give + Sb + N: đưa cho ai cái gì
2. Present about/Talk about: trình bày/nói về cái gì
3. Overview (n): tổng quan
4. Make sure: đảm bảo/chắc chắn
5. Appreciate (v): đánh giá cao/cảm kích
6. Move onto: chuyển sang

Facebook Comments Box

Có thể bạn quan tâm

Topic Presentation – Lesson 1: Preparing for a presentation
The presentation has 03 parts: 1. Introduction (Giới thiệu): + Specify your objectives (Xác định mục tiêu) + Topic (Chủ…
Phenikaa Vocab – Review and test
Kính mời Anh/ Chị xem clip review các nội dung đã học và click link http://elearning.phenikaa.com/course/index.php?categoryid=47 , ấn enroll me để…
Lesson 6 – Tet holiday preparation
1- Sweep the floor: quét nhà 2- Tidy up the room: dọn dẹp phòng 3- Mop the floor: lau sàn…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa